Britta Ferguson

F.d. Lärare, medlem 2016.
Det bästa med Lions är ett gott kamratskap. Alla medlemmar bidrar så att Lions kan hjälpa lokalt och ute i världen.