Göran Sjunnesson

F.d. Skolledare, medlem 1998.

Det  bästa med Lions är gemenskapen och att känna att man kan hjälpa behövande.