Gun-Britt Österlind

F.d.  Fritidspedagog, medlem 2014.

Det bästa med Lions är meningsfullt arbete och att hjälpa de som är i behov av detta.