VÄLKOMMEN till LION YSTAD:s hemsida

LIONS GRUNDANDE

Lions är en välgörenhetsorganisation som grundades i USA 1917 av Melvin Jones. Lions devis var ”Liberty Intelligence Our Nations Safety”, där initialerna bildar ordet LIONS. utifrån detta antog man ett lejon som symbol.

Lions Club Ystad – bildades 1952 och har sedan dess varit aktiv i Ystad kommun. Lions i Ystad har f.n. 46 medlemmar (februari 2024) . Lions arbetar med hjälpverksamhet och välgörenhet i Ystads kommun,  i Sverige och även internationellt.

Läs mera om Lions  om syfte, etik, uppgift, valspråk och Sverige Lions motto i mappen Lions syften/etik

FACEBOOK

Lions aktiviteter i Ystad kan Ni följa på Facebook genom att trycka på länken Facebook Lions Club Ystad

LIONS CENTRALT

Lions centralt i Sverige har en egen hemsida som har mera allmän information om verksamheten i landet men även internationellt: se lionsclubs.se

GE GÄRNA ETT BIDRAG TILL LIONS

Det är många som stöttar Lions i sin hjälpverksamhet. Ni kan naturligtvis  själv lämna ett bidrag till Lions Ystad. Det  gör ni enklast genom att Swicha ett lämpligt belopp till Lions Club Ystad  på nr 1233718319.

SAMARBERTSPARTNER

Ystads Allehanda, Garpenhus Auktioner AB i Malmö och Circle K på Kristianstadsvägen i Ystad stöttar Lions verksamhet på ett föredömligt sätt – och har så gjort under många år.

LIONS SECOND HAND BUTIK I YSTAD

Lions Club Ystad bedriver i egen regi sedan många år tillbaka Lionshjälpen som är en secondhand butik på Södra Dragongatan 22 C i Ystad. Lionshjälpen hålls öppen på onsdagar 15-18 och lördagar 11-15 om inte annat anges. Vill Ni veta mera om Lionshjälpen klickar ni bara på länken LIONSHJÄLPEN

image