Lions – för dig som vill göra skillnad

 

20150317-lcif-typhoon-pam

DETTA ÄR LIONS

Lions ursprungliga devis var ”Liberty Intelligence Our Nations Safety” där initialerna bildade ordet LIONS. Utifrån detta antog man lejon som symbol.

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden.

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 8 300 i Sverige.

Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvalitén för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lions tält används för att ge människor som drabbats av en katastrof tak över huvudet. Lions samarbetar med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i denna aktivitet.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 210 länder och geografiska områden runt om i världen.

– Läs mer på: http://www.lionsclubs.org/EN/

lionlogo_2c

DETTA GÖR LIONS

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 47 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika ty-per av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guldkant på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

BLI GÄRNA MEDLEM

Inom Lions får du arbeta för att hjälpa andra människor och samhället i en lokalförening, klubb, där du träffar människor som delar dina värderingar och intressen.

Tillsammans har ni stor möjlighet att påverka vad ni vill jobba med inom Lions motto: We Serve/ Vi hjälper.

Som medlem i Lions blir du en del av en internationell gemenskap med stark sammanhållning. Vi finns i 210 länder och geografiska områden och har 1,4 miljoner medlemmar.

Kom med i Lions och gör skillnad för andra människor och i samhället! Kontakta en klubb, se www.lions.se

MER OM LIONS

Lions arbetar aktivt på sin hemort. Ofta blir klubben en samhällsaktör att räkna med. Många klubbar driver också egna hjälpprojekt i andra länder. Det är klubben och du som medlem som bestämmer vad ni ska göra.

Lions administration betalas med medlemsavgiften.

Insamlade medel går till ändamålet. Lions är öppet för alla; män som kvinnor, unga som gamla och olika nationaliteter. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Lions internationella motto: We Serve / Vi hjälper. Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalité

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond: PG: 90 1948-0 Swish: 9019480