Lions har ett nära samarbete med diakonin i Svenska kyrkan. Lejonen Britta Fergusson och Åke Uthas avtackade diakonen Eva Kristin Cronquist på Klostergården den 26 maj 2023 då hon går i pension under sommaren. Lions samarbetet med diakonin är mycket fruktbart och grundas på stor ömsesidighet och förståelse.

Lions har under fiskalåret 2022-23 bidragit med 15 000 kr att fylla ”skafferiet” på församlingshemmet för utsatta. Lions har även överlämnat 90 st presentkort a’ 500 kr/st i mataffärer till diakonin som i sin tur delat ut dessa till behövande under januari-mars 2023.

Britta Fergusson, ordförande i Lions lokala hjälpkommitté, överlämnar här blommor till Eva Kristin som tack för ett gott och nära samarbete

Diakonen Eva Kristin Cronquist tackade Lions för  det goda samarbetet under årens lopp, se video nedan.