Lions Club Ystad har under hösten 2023 haft Nawin Chinthana Wimalsiri, lionsmedlem i Lions Club Lunugamwhera i Sri Lanka, som volontär. Nawin och hans familj har kommit till Sverige tack vare att Nawins fru går en mastersutbildning på Alnarp.

Under Nawins volontärverksamhet på Lions Club Ystads second handförsäljning Lionshjälpen har han informerat oss om vilket enormt behov det finns av humanitär hjälp till fattiga skolbarn i Sri Lanka.

Lions Club Ystad ville testa om det fanns möjlighet att upprätta en seriös kontakt med Lions Club Lunugamwhera och via denna klubb ge ekonomiskt stöd till fattiga skolbarn och beslöt att stödja med 20 000 kronor för att en del skolbarn skulle få tillgång till skoluniformer, skor, böcker, pennor, matsäck med mera. Försöket föll väl ut och Nawin har dokumenterat att 16 skolbarn fått del av bidraget från LC Ystad vilket möjliggjort fortsatt skolgång för dem.
Via videolänk ”träffade” lionsmedlemmar i LC Ystad lionsmedlemmar i  LC Lunugamwhera samt de skolbarn som fått ta del av bidraget.

Med detta som bakgrund beslöt Lions  Club Ystad att göra en ansökan till LCIF och ansöka om medel till utökat bidrag för att möjliggöra skolgång för ytterligare barn som hittills varit nekade skolgång.

Lions Club Ystad har nu fått besked från LCIF att ansökan om bidrag till skolelever i Sri Lanka har godkänts. Detta bidrag tillsammans med samma summa från LC Ystad är lika med ca 84 000 kronor och pengarna ger nu 60 till 70 barn mellan 6 och 14 år från 5–6 skolor i Sri Lanka från området Lunugamwhera möjlighet till fortlöpande utbildning, något som många barn saknar möjlighet till idag, trots att skolutbildningen är kostnadsfri. Skälet till att många barn förvägras skolutbildning är att många föräldrar saknar ekonomiska resurser att förse sina barn med nödvändig utrustning såsom skoluniform, skor, papper, pennor, böcker med mera för att de ska kunna fullgöra sin skolgång. Fattigdomen är omfattande och familjerna består ofta av många barn. En normal månadslön är i svenska kronor ca. 1000 kronor. Den utrustning som barnen behöver kostar i snitt motsvarande ca.100 sek, vilket är en tung utgift för en familj med flera barn i skolåldern.

Nedan ser ni foton från den skola som fick bidrag av LC Ystad 2023 – även en pojke iklädd skoluniform.