Lena Johansson

F.d. Enhetschef, medlem 2017. Bäst med Lions är att få vara en länk i en seriös organisation som arbetar ideellt för att göra skillnad för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Annika Örn

Yrkesliv: Redovisningsekonom, medlem 2021. Det bästa med Lions är dess hjälpverksamhet lokalt såväl som nationellt och även internationellt.

Niki Loong

F.d. Banktjänsteman, författare och konstnär, medlem 2014. Det bästa med Lions är den en lokala förankringen samt att de pengar vi samlar in går till hjälpverksamhet.

Siv Heander

F.d. Lärare, medlem 2014. Det bästa med Lions är den fina gemenskapen och att alla siktar mot samma mål i vår viktiga hjälpverksamhet.

Dan Persson

F.d. Lantbrukare, medlem 2012. Det bästa med Lions är kamratskap och att insamlade medel går till Lions omfattande hjälpverksamhet.

Sven Malmer

F.d. Personaldirektör, medlem 2012. Det bästa med Lions är att det inte är politiskt och religiöst.  Verkar för en positiv sak, att hjälpa andra människor.

Christer Andersson

F.d. Yrkesmilitär på P7 och Lv4, medlem 2007. Det bästa med Lions är meningsfull sysselsättning och ett gott kamratskap.

Bengt-Göran Wåhlin

F.d. Osthandlare, medlem 2016. Det bästa med Lions är ett meningsfullt engagemang i en seriös hjälporganisation där insamlade medel går till behövande.

Lars Åkerfeldt

F.d. Byggnadssnickare, medlem 2018. Det bästa med Lions är ett klubben gör ett bra arbete när det gäller bidrag till olika behövande. Inga långa handläggningstider.

Britta Ferguson

F.d. Lärare, medlem 2016. Det bästa med Lions är ett gott kamratskap. Alla medlemmar bidrar så att Lions kan hjälpa lokalt och ute i världen.

Göran Sjunnesson

F.d. Skolledare, medlem 1998. Det  bästa med Lions är gemenskapen och att känna att man kan hjälpa behövande.

Lars Åhsberg

Yrkesliv: Nordisk miljöchef  på BMI – Braas Monier Icopal, medlem 2008. Det bästa med Lions är att vi tillsammans gör skillnad för andra utan att förvänta oss ett leende tillbaka....

Åke Uthas

F.d. Förrättningslantmätare och projektledare, medlem 1992. Det bästa med Lions är mycket trevlig gemenskap med likasinnade och att tillsammans få arbeta i humanitär anda.

Gun-Britt Österlind

F.d.  Fritidspedagog, medlem 2014. Det bästa med Lions är meningsfullt arbete och att hjälpa de som är i behov av detta.

Aida Hadzic

Butikschef, medlem 2018. Det bästa med Lions är att alla medlemmar är fantastiska människor som gör allt för att hjälpa andra.