Ett stort TACK till alla givare, våra kunder, Ystadbor men också till alla andra som besöker vår secondhandbutik, Lionshjälpen!
Tack vare er generositet kan vi hjälpa dem som behöver mest hjälp!
VI ÄR SÅ TACKSAMMA!
Totalt delade Lions i Ystad ur närmare 800 000 kr till behövande verksamhetsåret 2022-2023.
Nedan ser ni hur hjälpen fördelades:

Lions Club Ystads beviljade hjälp och bidrag 2022-2023

Internationell

Kr

Summa

”Katastrof”

130 000

Hjälp Ukraina

109 755

Tält

100 000

Lions Rent vatten

30 000

Polen

19 000

Projekt katalog

9 900

Total Internationell hjälp

398 655

Nationell

LFFS

65 000

Barndiabetesfonden

25 000

Projektkatalog

11 700

Total Nationell hjälp

101 700

Lokal

700

Presentkort Diakoni

55 183

Elevstöd gm kuratorer

40 000

Reflexer

39 375

Diakoni

15 466

Läger Ädelfors

13 257

Enskilda hjälpärende

11 672

Ukrainiska familjer

11 000

Årets förening

10 000

Marinan Jul

10 000

Tävling ”Vatten”

7 459

Frälsningsarmen Jul

7 000

Ystads Demensförening

5 000

Barnavd. Julklapp

5 000

Gymnasiesärskola läger

3 560

Mahmoud

23 009

Gåvokort mm. från LH (varor)

20 000

Total Lokal hjälp

276 981

Totalt skänkt 2022-2023

777 336