Om Lions etik och syfte, om Lions styrelsen och dess verksamhet visas på menyns undersidor!