Årets Förening 2023

Lions i Ystad har utsett Ystads Ridklubbs Ungdomssektion till Årets Förening 2023.
Prissumman är 10.000 kronor.
Ungdomssektionen bedriver en viktig och mycket engagerande verksamhet med barn och ungdomar.
Ridklubben har ca 300 medlemmar och erbjuder ridning för alla barn och ungdomar som utgår från deras egna villkor.
Ridklubben har infört s.k funkis-
ridning med möjlighet för funktionshindrade att rida och höja sin livskvalité.
Handikappramp för dessa ungdomar finns på plats.
Ystads Ridklubbs ungdomssektion brinner för barn och unga, för föreningen, för hästarna och för att stimulera barns och ungdomars sociala utveckling.
På bilden ses vår president Lena, vid sidan om Lena, Emma Persson och till höger i bild Ella Bergengren Kulle.
Vi önskar dem lycka till i deras verksamhet!

Årets Förening 2022

Lions Club Ystad har utsett Löderups skyttekår till Årets Förening 2022 med motiveringen:

LÖDERUPS SKYTTEKÅR är en förening som verkar för skytte som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor. Kåren satsar särskilt på ungdomsverksamhet och verkar för en drog- och dopningsfri idrott.

Skyttekåren gör ett enastående arbete för att samla ungdomar i Löderup med omnejd att träffas, trivas och lära sig skytte. Äldre medlemmar ställer upp som instruktörer och undervisar i säkerhet. Detta främjar en förbättrad livskvalitet och ger förutsättningar för ungdomar att få en bra start i livet. Skyttekåren tar ut en symbolisk avgift för medlemskap. F.n. har skytteföreningen 47 medlemmar i sin ungdomssektion. Totalt har kåren 116 medlemmar och däribland engagerade föräldrar till de ungdomar som är medlemmar.

Fotot nedan: Från vänster Hans och  Lars Lennartsson och LP Niki Loong.

Årets Förening 2021

Lions Club Ystad utsåg Ystads Demensförening till Årets Förening 2021.
Olof Arvidsson, ordförande för Ystads demensförening, mottog på Lions ordinarie månadsmöte den 10:e mars utmärkelsen Årets förening 2022 av Göran Sjunnesson.

Förutom det skriftliga beviset på den hedrande utmärkelsen fick Olof Arvidsson även en check på 10.000 kronor att använda i föreningens verksamhet.

Motivet till valet är:
att Ystads demensförening med stort engagemang bedriver en mycket viktig verksamhet för anhöriga och närstående med råd, stöd och kunskap om demenssjukdomar, något som ofta även kallas ”de anhörigas sjukdom”.

Olof Arvidsson tackade hjärtligt för utmärkelsen och passade på att berömma vårdpersonal och tjänstemän inom demensvården i Ystad. Där finns det flera eldsjälar.

Till vänster Olof Arvidsson och LP Göran Sjunnesson