AKTUELL MEDLEMSFÖRTECKNING

Medlemsförteckning LC Ystad_14_mars 2024

 

Nya medlemmar intagna på februari  månadsmöte 2024

Från vänster Ingalill Audibert, Kurt Jönsson och Mette
Römer heter de nyamedlemmarna som hälsas hjärtligt
välkomna till klubben och hoppas de ska trivas!

 

Ny medlem invald på mars månadsmöte 2024
Anna Bjelke Holterman hälsades välkommen till klubben.
Sedan Anna blivitinvald som medlem läste på sedvanligt
vis faddern Ruth Romanus upp Lionssyften och etik för
henne. Ceremonin avslutades med en lions full hand!
På fotot nedan ses den nya medlemmen Anna omgiven
av faddern Ruth tillvänster och Lions President
Lena Johansson till höger.