Medlemsförteckning augusti 2023

 

Medlemsförteckning

Andersson Agnar

agnar.andersson@ystad.nu

070-5715510

Andersson Christer

bt.christer@hotmail.com

070-8812633

Andersson Lars

arsyd2@icloud.com

070-8289649

Andersson Ulf

ystadsgolvservice@hotmail.com

072-5551509

Carlegård Christer

carlegardc@gmail.com

070-1457115

Christensen Inga

edvinellen@gmail.com

070-2218845

Daun Anders

daunanders@gmail.com

079-3505412

Ferguson Britta

britta.ferguson@hotmail.com

070-3124140

Gräns-Hansen Gunilla

gunilla.granshansen@gmail.com

073-8073211

Göransson Göran

go.goransson@outlook.com

070-8520273

Hadzic Aida

aida_hadzic2@hotmail.com

073-4476577

Heander Siv

sivheander@hotmail.com

076-9451739

Hektor Susanne

shektor@hotmail.com

070-8890823

Holmlund Kenneth

kenneth.holmlund@kkjh.se

070-5125536

Holmlund Margareta

margareta.holmlund@kkjh.se

070-6923000

Jelcander Lars-Erik

jelcanderlarserik@gmail.com

070-6022169

Johansson Lena

mollerlena@yahoo.se

070-8390151

Johnsson Göran

goran.johnsson1@telia.com

073-3608896

Lalin Idemark Maria

maria.lalinidemark@telia.com

073-9049534

Loong Niki

niki.loong.lionsystad@gmail.com

070-4008158

Malmer Sven

sture35@hotmail.con

070-5174230

Melander Madeleine

melander.madeleine@gmail.com

070-9190564

Mårtensson Agneta

agneta_ystad@hotmail.com

070-5655977

Nilsson Bengt

bengt.e48nilsson@gmail.com

070-8958938

Nilsson Per-Olof

gallerimax@gmail.com

073-9136671

Norrgran Bromée Kristine

kristine.norrgran@gmail.com

073-3810646

Nowakowska Izabella

izabella.ystad@telia.com

070-6588222

Pawlik Richard

kragehill@telia.com

076-2085125

Persson Dan

dan@ypm.se

070-5820864

Persson Leena Rita

leena_rita@hotmail.com

070-8824733

Romaeus Ruth

ruth@tulpanen.se

070-5986510

Sjunnesson Göran

harpeg.gs@gmail.com

072-3234993

Thufvesson Birgitta

birgitta.thufvesson@yahoo.se

070-9269706

Uthas Åke

akeuthas48@gmail.com

070-5217695

Wadsjö Torbjörn

wadsjotorbjorn@gmail.com

070-5159135

Westlund Eva

eva_westlund@hotmail.com

070-3096994

Wikström Lars

la.wikstrm@gmail.com

070-4716760

Wåhlin Bengt-Göran

bgwahlin@gmail.com

070-5204265

Åhsberg Lars

lars.ahsberg@hotmail.se

070-6045046

Åkerfeldt Lars

lasseak@outlook.com

073-8243648

Örn Annika

annika.orn66@gmail.com

072-2284878

Örnhed Carola

carola.ornhed@telia.com

073-3245149

Österlind Gun-Britt

gunbrittosterlind@gmail.com

072-2623733

Totalt 43 medlemmar varav 22 män och 21 kvinnor