Lions Ystad ger bidrag till lägerverksamhet för ungdomar med funktionshinder av olika slag, se nedan. Syftet med lägren är att
skapa nya vänskapsband, att träna den sociala förmågan där de blir sedda och accepterade som de är. Det blir också tillfälle att
träna sådant som man annars inte kan eller vågar göra.

Tygegården i Löderup

Lions i Ystad är mån om att höja livskvalitén för barn och ungdomar med funktionshinder genom bidrag av olika slag som
lägerverksamhet. Lions sponsrade fyra elever på gymnasiesärskolan i Ystad i juni 2023 till en kostnad på knappt 2000 kr för att
kunna delta på ett läger på Tygegården i Löderup. Fyra elever från Skurup, Sjöbo och Tomelilla deltog också som blev sponsrade
av LC Skurup och LC Sjöbo. Eleverna fick på lägret  träna “vuxenliv”. På lägret tränade eleverna t.ex. självständighet då varje
enskild elev fick möjlighet att kunna utveckla sina kunskaper inom olika vardagliga situationer i hemmet och i sociala sammanhang
– något som vuxna möter i sin vardag. På lägret skapades trevliga praktiska undervisningsmoment där samtliga delar har en
koppling till “något som ska ske på riktigt”. Lägret blev naturligtvis en succé med hög trivselfaktor.

Nedan bifogas några foton från lägret som visas med tillstånd av Gymnasiesärskolans personal/vårdnadshavare.

Ädelfors i Småland

Deltagare med funktionshinder i Ädelfors i Småland i Lions egen regi. Tre ungdomar från LSS boende i Ystad fick  åka på lägret som
bekostas av Lions med totalt 13257 kr.

Foto kommer senare.