LC Ystads har under årens lopp delat ut ett antal Melwin Jones Felloship jämte andra  utmärkelser
till klubbmedlemmar. Melvin Jones Felloship  är den högsta utmärkelsen en klubb  kan ge en medlem
som gjort extraordinära insatser för Lions och för sin klubb.

Nedan finns en förteckning på UTMÄRKELSER för LC Ystad under årens lopp:
Länk: Utmärkelser i Lions Club Ystad

 

Nedan kan ni på foto på när de senaste medlemmarna tog emot den ärorika  plaketten.

 

LP Lena Johansson överlämnade en Melvin Jones plakett till lion Christer Andersson på MM den 12 oktober 2023

 

LP Lars-Erik Jelcander överlämnade en Melvin Jones plakett till lion Göran Jonsson i september 2022 vid LC Ystads 70-års jubileum