Bengt Nilsson

Fd Verksamhetschef inom socialtjänsten mm, medlem 2022. Det bästa med Lions är de humanitära syftena och målen, de ideella arbetsformerna och den fina kamratliga samarbetsandan.