Lena Johansson

Fd Enhetschef, medlem 2017, president 2023.
Det bästa med Lions är att få vara en länk i en seriös organisation som arbetar ideellt för att göra skillnad för människor lokalt, nationellt och internationellt.