Lars Åkerfeldt

F.d. Byggnadssnickare, medlem 2018.
Det bästa med Lions är ett klubben gör ett bra arbete när det gäller bidrag till olika behövande. Inga långa handläggningstider.