Dan Persson

F.d. Lantbrukare, medlem 2012.
Det bästa med Lions är kamratskap och att insamlade medel går till Lions omfattande hjälpverksamhet.