Christer Andersson

F.d. Yrkesmilitär på P7 och Lv4, medlem 2007.
Det bästa med Lions är meningsfull sysselsättning och ett gott kamratskap.