Bengt-Göran Wåhlin

Fd  Osthandlare, medlem 2016. Det bästa med Lions är ett meningsfullt engagemang i en seriös hjälporganisation där insamlade medel går till behövande.