Åke Uthas

F.d. Förrättningslantmätare och projektledare, medlem 1992.
Det bästa med Lions är mycket trevlig gemenskap med likasinnade och att tillsammans få arbeta i humanitär anda.