Richard Pawlik

Fd personalchef och VD, medlem sedan 2011. Tidigare president 2015/16.

Det bästa med Lions: Lions gör skillnad och bedriver hjälpverksamhet  globalt.