Antidroggruppen i Ystad
startade 1997 och består numera av  Lions Club Ystad.

Uppdraget
Antidrog-gruppens syfte är att stödja och stimulera ungdomarna i Ystad att avstå från tobak, alkohol och droger i unga år.

Målet är att ungdomar under 18 år är fria från tobak, alkohol och droger. Antidrog- gruppen skall komplettera och stödja kommunens antidrogarbete samt vara opinionsbildare i antidrogfrågor

Lions bryr oss i Ystad

Lions Club i Ystad arbetar tillsammans med Rotaryklubbarna i Ystad och Fältgruppen i Ystad för ett drogfritt Ystad, se foto nedan.
Som ett resultat av denna verksamhet har det även bildats en paraplyorganisation för alla goda krafter för att få alla i Ystad att må bra och fungera i samhället under parollen ”Ja, vi bryr oss- i Ystad ! ” . Den 17:e oktober 2015 utsåg man inom ramen för detta arbete Edvin Marinsson till Årets Medmänniska i Ystad 2015 och den 22:e oktober 2016 utsåg man Anita Fransson till Årets Medmänniska i Ystad 2016.