Här finns numera länk till månadsmötesprotokollen för  verksamhetsåret 2023-2024

Länkar:

Augusti: Protokoll MM_augusti-2023