Lions i Ystad är mån om att höja livskvalitén för barn och ungdomar med funktionshinder genom bidrag av olika slag, t ex lägerverksamhet.
Lions har precis sponsrat fyra elever på gymnasiesärskolan i Ystad att kunna delta på ett läger på Tygegården i Löderup. Fyra andra elever från Skurup, Sjöbo och Tomelilla deltog också som blev sponsrade av LC Skurup och LC Sjöbo.
Lägret har nu genomförts – i början på juni – och där fick elever från gymnasiesärskolan i Ystad bl.a. träna “Vuxenliv”. På lägret tränade eleverna t.ex. självständighet då varje enskild elev fick möjlighet att kunna utveckla sina kunskaper inom olika vardagliga situationer i hemmet och i sociala sammanhang – något som vuxna möter i sin vardag. På lägret skapades trevliga praktiska undervisningsmoment där samtliga delar har en koppling till “något som ska ske på riktigt”. Lägret blev naturligtvis en succé med hög trivselfaktor.

Bifogas några foton från lägret som visas med tillstånd av Gymnasiesärskolans personal/vårdnadshavare.