För utskrift: Beviljade bidrag 2021–2022

För Utskrift: Beviljade bidrag  2022-2023

Lions Ystad beviljade 2022-2023 bidrag för drygt 700 000 kr.  Lions har har under de senaste åren kunnat ökat sin utdelning av bidrag till behövande p.g.a. god ekonomi. Ystadsbornas välvilja att lämna in kläder, möbler, glas, porslin med mera till Lionshjälpen till försäljning är en stark bidragande orsak till detta. Ett nära samarbete med diakonin i Svenska kyrkan har bidragit till att den lokala hjälpen till behövande har ökat kraftigt under senare tid. Lions internationella hjälp är av tradition relativ hög, särskilt vid stora naturkatastrofer. Lions Ystad har under de senaste åren p.g.a. rådande krig i Ukraina bidragit med stora hjälpinsatser till Ukraina, hjälp som organiseras via Lions international.

Nedan kan ni se hur insamlade medel har fördelats lokalt, nationellt och internationellt.

Lions Club Ystads beviljade hjälp och bidrag 2022-2023

Internationell

Kr

Summa

”Katastrof”

130 000

Hjälp Ukraina

109 755

Tält

100 000

Lions Rent vatten

30 000

Polen

19 000

Projekt katalog

9 900

Total Internationell hjälp

398 655

Nationell

LFFS

65 000

Barndiabetesfonden

25 000

Projektkatalog

11 700

Total Nationell hjälp

101 700

Lokal

700

Presentkort Diakoni

55 183

Elevstöd gm kuratorer

40 000

Reflexer

39 375

Diakoni

15 466

Läger Ädelfors

13 257

Enskilda hjälpärende

11 672

Ukrainiska familjer

11 000

Årets förening

10 000

Marinan Jul

10 000

Tävling ”Vatten”

7 459

Frälsningsarmen Jul

7 000

Ystads Demensförening

5 000

Barnavd. Julklapp

5 000

Gymnasiesärskola läger

3 560

Mahmoud

23 009

Gåvokort mm. från LH (varor)

20 000

Total Lokal hjälp

276 981

Totalt skänkt 2022-2023

777 336